Studijní program Junior 23

(pro věkovou kategorii 19–23 let)

Opakování je matka moudrosti

Říká se, že opakování je matka moudrosti a platí to i ve sportu. Hráč díky větším rozumovým schopnostem a opakováním jednotlivých disciplín získává větší kontrolu nad všemi aspekty golfové hry.

Co program obsahuje

Rozvojové tréninky

 • výuka a stabilizace techniky plného švihu
 • variabilita úderů – tvarování ran
 • výuka možností a jejich technik krátké hry
 • stabilizace pohybu při puttování
 • tempo a rytmus pohybu
 • konzultace v oblasti pravidel a golfové etikety
 • asistence profesionála při hře na hřišti
 • asistence mentálního kouče při tréninku i hře

Herní tréninky

 • course management /mapování terénu a geometrická příprava k jednotlivým ranám
 • strategie a taktika – výběr optimálního místa dopadu míčku, typu úderu, hole - jako významný faktor úspěšné hry
 • program tréninků k vytýčeným sezonním vrcholům

Kontrolní tréninky

 • video analýza / kontrola švihu v obraze
 • diagnostika úderů / kontrola švihu v číslech
 • diagnostika puttování / kontrola pohybu v číslech a úhlech
 • scrambling / schopnosti skórování

Tréninkový kemp

 • zimní / zahraniční – přípravný a rozvojový
 • jarní / předsezonní – herní

Osobní hráčův eDIÁŘ

 • tréninkový kalendář
  • plán tréninků a jejich náplň
  • komentář hráče / profesionála
 • turnajový kalendář
  • asistence při sestavení turnajového plánu
  • vytýčení sezonních vrcholů
  • statistiky
  • číselné a grafické ukazatele odehraných turnajových kol
 • video analýza / diagnostika
  • kontrolní – ze společného tréninku s profesionálem
  • informační – vložená hráčem / profesionálem - s komentářem

Kondiční vedení

Pohybová cvičení pod vedení trenéra s licencí TPI (Titleist Performance Institute)

 • ROZVOJOVÉ
  • rozvoj všech pohybových schopností a dovedností
  • trénink speciálních golfových cvičení
  • posilování vnitřního stabilizačního systému
 • UDRŽOVACÍ
  • procvičování naučených postupů a dovedností
  • dietetika a životospráva sportovce
  • specifická cvičení pro vyrovnání tonizace svalů

Mentální koučink

 • metody zvládání stresu a napětí
 • skutečná kontrola herních situací
 • trénink koncentrace a paměti
 • relaxační techniky
 • sebepoznání – maximalizace využití vlastního potenciálu
 • nastavení reálných cílů a cest k jejich dosažení
 • sestavení osobního akčního plánu
 • plnění osobního akčního plánu a cílů

Univerzitní podpora

 • vytipování, kontaktování a komunikace s vybranou univerzitou včetně prezentace hráče

Externí možnost
Fyzioterapeutický dohled

Pod dohledem fyzioterapeuta s licencí TPI (Titleist Performance Institute)

 • pravidelné tělesné kontroly
 • pravidelné terapie zaměřené na dosažení maximálního bezbolestného pohybového schématu
 • tréninky pod dohledem fyzioterapeuta v případě nutných pohybových náprav

Podiatrická péče

 • vyšetření biomechaniky nohou a případné aplikace kompenzačních cvičení
 • vyšetření biomechaniky plného švihu
 • vyšetření stability těla

Partneři akademie