Mentální koučink

Úkolem mentální přípravy je poznání a respektování vlastního já, zvládání a odbourávání stresu, ovládání vlastních emocí, nácvik relaxačních technik a metod koncentrace. Zaměřujeme se zároveň na specifické požadavky jednotlivých hráčů jako mírnění frustrace, vymezení osobních a zároveň reálných cílů (krátkodobých i dlouhodobých), způsobů jejich dosažení či dílčího přehodnocení. Součástí je i spolupráce s trenéry, u dětí případná spolupráce s rodiči. Cílem je maximální využití osobního potenciálu každého hráče.
Současně věnuji velkou pozornost samotnému procesu vnímání do té míry, aby hráč byl schopen provádět technické aspekty golfové hry s nezbytnou lehkostí a zdánlivou snadností.

U výkonnostních hráčů se zaměřuji na maximální využití jejich potenciálu; u rekreačních hráčů na osobnostní předpoklady s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem každého jednotlivého hráče.

Působení mentálního kouče:

  • přítomnost na vybraných trénincích
  • individuální konzultace
  • koučink teamů a skupin
  • účast při hře

Mentální koučink má 4 fáze:

  1. rozhodnutí hráče pracovat na sobě, postoj chtít něco změnit, chtít zlepšit svoji mentální stránku
  2. poskytnutí potřebných znalostí a dovedností hráči
  3. trénink získaných znalostí a dovedností, jejich procvičování, reflexe či úprava při navazujících setkáních
  4. pozitivní odezva těla na nově získané zkušenosti a dovednosti, dosažení automatických procesů, zlepšení mentální stránky jedince a získaná kontrola nad reakcí na určité skutečnosti

Partneři akademie