Dr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M

Narodil jsem se v Plzni, zde jsem také vystudoval na Západočeské univerzitě obor fyzioterapie. Magisterské studium jsem absolvoval na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Přestěhoval jsem se do Prahy, kde působím jako sportovní fyzioterapeut reprezentace Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění. Záliby ve sportu mě přivedly až ke golfu. Po navázání kontaktu s Golfovou akademií Skopový mě pan Skopový inspiroval možností získání certifikátu Titleist Performance Institutu (TPI).

Díky tomu jsem se stal prvním fyzioterapeutem v ČR a na Slovensku s certifikací TPI.

Působiště: Praha - Hodkovičky,
Praha - ordinace Radlická 348/142, 150 00 Praha 5 – Radlice, I. patro
Telefon: +420 606 022 319
Email: info@joshfrana.cz
www: http://www.dynamikapohybu.cz

 

Služby biomechaniky:

Digitální analýza s biomechanickou složkou pro golf
nejdůležitější a nejpřesnější informace pro hráče golfu o stabilizaci celého těla při jednotlivých úderech, výsledky tohoto měření využije školený trenér pro další rozvoj vašich golfových schopností


Digitální měření chodidla ve stoji a chůzi

zjištění základních informací o stavu chodidla (klenba, přetížení chodidla a vliv na stoj)

Služby fyzioterapie:

Golf terapie
dle Titleist Performance Institute stabilizace trupu, rovnováha při úderu: Putt, Chip, Pitch ale i individuální potřeby hráče golfu a odstranění bolesti v páteři, rameni, kyčli, koleni a jiných částech těla

Kinesiotaping
bolesti svalů, kloubů a vazů, péče o namožené nebo oslabené svaly, bolestivé jizvy, ortopedické operace a široké uplatnění ve sportu

Služby podiatrie:

Podiatrické vyšetření
vyšetření stavu plosek, celkové vyšetření dolních končetin s návrhem korekce

Modelace vložek Formthotics
tvorba aplikace a úprava vložky pomocí klínů, srdíček a jiných materiálu pro maximální komfort individuálně tvarované

Odborné kurzy, semináře

 • 2015 Technická úprava podiatrických vložek
 • 2015 Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, rozšiřující část základního kurzu, Praha
 • 2015 Manuální lymfodrenáž, certifikace MZ ČR k provádění terapie bez lékařského dohledu
 • 2014 Dynamic Neuromuscular Stabilization Certified Practitioner, Rehabilitation Prague School
 • 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, závěrečná část D
 • 2014 Advance Formthotics System, Dr. Donatrlli, USA Las Vegas
 • 2013 Podiatrické minimum dle standardů České podiatrické společnosti, Hradec Králové
 • 2013 Keith Williams - metodika golfového tréninku, švih a nejnovější trendy, Praha
 • 2013 The Titleist Performance Institute (TPI) Level 1 Professional, Nizozemsko Amsterdam
 • 2013 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, část A, B, C
 • 2012 Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, Praha
 • 2012 Komplexní terapie bederní páteře, Praha
 • 2012 Senzomotorická stimulace a stabilizace postury, Praha
 • 2011 Akupresura v systému celotělové akupunktury II., Praha
 • 2011 Reflexní terapie plosky nohy, Praha
 • 2011 Akupresura v systému celotělové akupunktury I., Praha
 • 2011 Diagnostika a terapie kolenního kloubu – konference, Plzeň
 • 2011 Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů, Praha
 • 2010 Kinezio-taping, Plzeň

Doplnění ke vzdělání

 • (2015 – dosud) Doktorské studium (PhD.), Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni studijní obor Ortopedie.
  Disertační práce, téma: OVLIVNĚNÍ TLAKOVÝCH SIL APLIKACÍ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE U PLOCHÉ NOHY DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA. Státní zkouška z předmětů: zatím neupřesněno – neurčena komise
 • (2015 – dosud) Bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, obor ortotik-protetik.
 • (2012 – 2014) Magisterské studium, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, obor fyzioterapie.
  Diplomová práce, téma: VYHODNOCENÍ AKTIVACE NOHY NA PROPRIOFOOT U DĚTÍ 7. – 9. TŘÍD. Státní zkouška: Kineziologie, Fyziatrie a Kinezioterapie.
 • (2008 – 2011) Bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, obor fyzioterapie.
  Bakalářská práce, téma: Senzomotorická stimulace a její význam v léčbě po úrazech kolenního kloubu. Státní zkouška z předmětů: Vnitřní lékařství, Neurologie, Léčebná tělesná výchova, Chirurgie, Traumatologie, Ortopedie, Ortopedická protetika a Fyzioterapie.

Partneři akademie