Kodex člena TCM GC Hodkovičky

 • Respektuje všechny řídící členy klubu ( TCM ) , trenéry a specialisty klubu ( TCM )
 • Je vždy připraven reprezentovat klub ( TCM ) v soutěžích pořádaných klubem ( TCM ), nebo ČGF
 • Nepoužívá slovních ani verbálních urážek soupeře či partnera
 • Respektuje herní sílu a um svého soupeře či partnera
 • Během tréninku a jakékoli hry je vždy čistě a odpovídajíce oblečen
 • Nekouří a nepožívá alkoholické nápoje či jiné návykové látky
 • Nemá nevhodného chování vůči nikomu
 • Ctí a respektuje pravidla resortu a klubu ( TCM )
 • Cílevědomě se připravuje a trvale dbá o svůj další golfový růst
 • Je vždy příkladem pro začínající a mladší děti
 • Dodržuje základní normy slušného chování, je poctivý, zdvořilý a slušný
 • Ctí a dodržuje pravidla a etiku golfu, jejich tradice a sportovní chování

 

 • Může být potrestán vedením klubu ( TCM ) na základě porušení některého bodu KODEXU
 • Může být vyřazen z TCM GC Hodkovičky zejména v těchto případech
  • pokud svojí činností poškodí klub ( TCM )
  • pokud jeho jednání či chování vede nebo může vést k poškození dobrého jména klubu ( TCM )
  • hrubé či opakované porušení pravidel daná KODEXEM

Partneři akademie