Narodila jsem se v Písku, ale celé dětství jsem žila v Jindřichově Hradci. Později jsem se přestěhovala do Prahy a začala studovat Vysokou školu ekonomickou, obor management zdravotnictví. Po celou dobu jsem laicky působila při práci s dětmi během různých sportovních akcí. Později jsem se začala více zajímat o možnosti osobního rozvoje a psychiky, a věděla jsem, že si potřebuji prohloubit odborné znalosti.

Vystudovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu a absolvovala Výcvik systemického koučování.

V současné době působím jako sportovní a osobní kouč jak pro individuální klienty, tak i pro skupiny či sportovní teamy.

Služby mentálního kouče

individuální konzultace:

systematická práce s klientem na řešení jeho potíží při hře, analýza a vyhodnocení stavu, poskytnutí potřebných znalostí a dovedností, trénink získaných znalostí a dovedností, jejich procvičování, reflexe či úprava při navazujících setkáních, nastavení reálných cílů a cest k jejich dosažení

koučink teamů a skupin:

systematická práce se skupinou, nastavení vlídného a přátelského prostředí pro všechny členy skupiny nebo teamu, práce na rozvoji komunikace a psychické odolnosti jednotlivců, analýza a vyhodnocení stavu, poskytnutí potřebných znalostí a dovedností hráčům, trénink získaných znalostí a dovedností, jejich procvičování, reflexe či úprava při navazujících setkáních

přítomnost na vybraných trénincích:

dle dohody s trenérem, analýza a vyhodnocení stavu, příprava navazujících setkání

účast při hře na hřišti:

vyhodnocení a analýza herního výkonu z psychického hlediska, navržení dalšího postupu

Co koučování přináší:

 • být spokojený se svojí hrou na hřišti
 • posílit vnímání potřebné k získání herní lehkosti
 • umění zvládat různé herní situace
 • zvládat stres a napětí
 • umění koncentrace a relaxace
 • nastavení reálných cílů a cest k jejich dosažení

Vzdělání:

 • Výcvik systemického koučování
 • PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • VŠE

Kurzy:

 • Rogersovské psychoterapie
 • Gestalt terapie
 • Relaxační techniky
 • Práce s adolescentní skupinou

Partneři akademie