Preferenční list

NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO REPREZENTACI GC HODKOVIČKY

Nominační rada: 3 členové – 2 zástupci GC HOD a Head kouč GC HOD

Kritéria:

 • Dodržování Kodexu hráče
 • Umístění hráče/ky na odpovídajícím žebříčku ČGF
 • Hráčův HCP
 • Výsledky hráče/ky za poslední měsíc
 • Účast na trénincích TCM GCHOD

BONUSOVÝ SYSTÉM

GC Hodkovičky vytvořil pro hráče, kteří výborně reprezentují klub, podpůrný systém, zahrnující:

 • Tréninkové míčky
 • Bezplatnou hru na hřišti GC Hodkovičky pro daný rok
 • Příspěvek na jarní soustředění
 • Motivační systém kreditů

NÁKLADY SPOJENÉ S ÚČASTÍ

Hráč, který se přihlašuje k účasti na klubem organizovaný výjezd a splňuje podmínky ke startu v turnaji a Kodex klubu, uhradí před turnajem, klubem stanovenou částku, jako podíl na níže specifikované náklady výjezdu.

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEžE (RTM) REGIONU ZÁPAD B U VYBRANÝCH TURNAJŮ

 • Společná doprava
 • Startovné
 • Doprovod

CZECH GOLf AMATEUR TOUR (CGAT) A NÁRODNÍ GOLfOVÁ TOUR MLÁDEžE (NGTM)

 • Společná doprava
 • Startovné
 • Ubytování
 • Doprovod

MOTIVAČNÍ SYSTÉM KREDITŮ

GC Hodkovičky připravil u vybraných turnajů pro své hráče z výkonnostního směru, na podporu jejich dalšího rozvoje, MOTIVAČNÍ SYSTÉM.

Hráč/ka obdrží, dle úspěšnosti (pořadí v soutěži) bonusové kredity.

VÝPOČET ZÍSKANÝCH KREDITŮ

Základní hodnota 1000 násobená koeficientem obtížnosti turnaje a následně koeficientem pořadí v turnaji.

KOEFICIENT OBTÍŽNOSTI TURNAJE

RTM 1
NGTM 2
CGAT 3
M ČR jednotlivců všech kategorií
a domácí a zahraniční turnaje se zařazením do WAGR
4
Zahraniční Mistrovství u všech kategorií

KOEFICIENT POŘADÍ V TURNAJI

1. – 1 / 2. – 0,7 / 3. – 0,5 / 4.–10. – 0,2 / 11.–15. – 0,1

POUŽITÍ KREDITŮ

Jako platba pro příští turnaj / za zboží v Golf shopu GC Hodkovičky / za služby u trenérů GAS a specialistů GCHOD /

Partneři akademie