Laboratorní a terénní testování hráčů Golfové akademie Skopový @ FTVS

Na základě dosahovaných výsledků byla nabídnuta ze strany FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova) Golfové akademii Skopový a GC Hodkovičky úzká spolupráce směřující k podpoře výchovy vrcholových sportovců.

V Říjnu proběhlo první testování hráčů Golfové akademie Skopový, které na základě spolupráce zajišťuje Laboratoř sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Terénního testování v tréninkových prostorách Golfového klubu Hodkovičky se zúčastnilo 16 hráčů akademie a stejná účast by měla být také v nadcházejících laboratorních testech, tentokrát na půdě FTVS UK. Při terénním testování je cílem zjistit úroveň dílčích golfových dovedností, u laboratorních testů pak objektivizovat úroveň kondiční připravenosti a zhodnotit případná zdravotní rizika vyplývající z jednostranného zatížení při golfovém švihu. Výsledky terénních testů poslouží trenérům akademie jako podpůrný materiál pro optimalizaci a individualizaci tréninkových plánů jednotlivých hráčů a výsledky laboratorních testů slouží kondičním trenérům k úpravě skladby tréninkových hodin a doporučení hráčům v oblasti kondiční přípravy. Všichni hráči přistoupili k proběhlému terénnímu testování zodpovědně a věříme, že udělají vše pro to, aby se jejich dovednosti nadále zlepšovaly a dokázaly je následně přenést na hřiště.

Partneři akademie